CVMKaH Nitra 2016

ÚOK pre chov králikov, hydiny a OV SZCH Nitrav Vás pozýva na
Celoštátnu výstavu mláďat králikov a hydiny s medzinárodnou účasťou
10. - 11.9.2016 Agrokomplex Nitra - hala „V"

 

Výstavné podmienky

Prihláška

podmienky prihláška

 

 

 

                             

Prihlásenie

×