Špeciálna klubová výstava viedenských králikov

Klub chovateľov viedenských králikov
organizuje
Špeciálnu klubovú výstavu viedenských králikov
10. - 11. 11. 2017
V areáli chovateľov ZO SZCH Žilina – Strážov Hričovská 204/29

Výstavné podmienky

Prihláška

Počet prihlásených králikov

podmienky prihláška výstava králikov Žilina

 

 

 

                             

Prihlásenie

×