Peter Mrkvica

Výstavné králiky som začal chovať v roku 2018, v ten rok som vstúpil do ZO Letanovce. Chovu viedenských králikov som sa začal venovať v roku 2019. Do klubu chovateľov viedenských králikov som vstúpil v roku 2020. Chovám viedenské divomodré, ktoré ma zaujali najmä farbou, ale aj stavbou tela.

Prihlásenie

×